باید عوض بشم

متاسفانه خیلی توو نخ اینم که روابط اعضای خانوادمو زیر نظر بگیرم و با پیدا کردن ناراحتی ها و نقاط ضعفشون ، یه ناراحتی و نگرانی بزرگ برای خودم دست و پا کنم. این رویه غلطه من جان . دست بردار . تو هرکاریم بکنی نه با غصه خوردن نه با گریه کردن نمی تونی نقش مثبتی داشته باشی توو بهبود اوضاع . فقط این وسط از خودت یه افسرده نالون می سازی . خودت خوب باش تا به اون ها هم انگیزه خوب بودنو و حال خوب بدی . آخه چی از نگرانی های مادام العمر گیرت اومده که همممیشه نگرانی هوم ؟! 


منبع این نوشته : منبع
نگرانی